Lĩnh Nam Chích Quái

 

LĨNH NAM CHÍCH QUÁI

Trần Thế Pháp

Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Hồng Bàng

 

Mục lục

Lời tựa - Vũ Quỳnh

Chương 1: Truyện Hồng Bàng Thị

Chương 2: Truyện Ngư Tinh

Chương 3: Truyện Hồ Tinh

Chương 4: Truyện Đổng Thiên Vương

Chương 5: Truyện Nhất Dạ Trạch

Chương 6: Truyện Mộc Tinh

Chương 7: Truyện Cây Cau

Chương 8: Truyện Bánh Chưng

Chương 9: Truyện Dưa Hấu

Chương 10: Truyện Bạch Trĩ

Chương 11: Truyện Lý Ông Trọng

Chương 12: Truyện Giếng Việt

Chương 13: Truyện Rùa Vàng

Chương 14: Truyện Hai Bà Trinh Linh Phu Nhân Họ Trưng

Chương 15: Truyện Man Nương

Chương 16: Truyện Nam Chiếu

Chương 17: Truyện Sông Tô Lịch

Chương 18: Truyện Núi Tản Viên

Chương 19: Truyện Hai Vị Thần Ở Long Nhãn, Như Nguyệt

Chương 20: Truyện Từ Đạo Hạnh Và Nguyễn Minh Không

Chương 21: Truyện Dương Không Lộ Và Nguyễn Giác Hải

Chương 22: Truyện Hà Ô Lôi

Chương 23: Truyện Tướng Quân Họ Cao Ở Vũ Ninh

Chương 24: Truyện Thần Sông Bạch Hạc

Chương 25: Truyện Thần Chính Khí Long Đỗ

Chương 26: Truyện Quốc Sư Xây Đền Sóc Thiên Vương

Chương 27: Truyện Đền Thờ Hoằng Thánh Đại Vương

Chương 28: Truyện Bà Phu Nhân Trinh Liệt Mỵ Ê

Chương 29: Truyện Ứng Thiên Hoá Dục Hậu Thần

Chương 30: Truyện Vị Thần Núi Hồng Lĩnh

Chương 31: Truyện Thần Núi Vọng Phu

Chương 32: Truyện Hai Con Trâu Vàng Ở Huyện Tiên Du

Chương 33: Truyện Vị Thần Làng Bố Bái

Chương 34: Truyện Vị Thần Ở Chằm Lân Đàm

Xem thêm: Sách lịch sử

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...