Sunday, October 4, 2020

A HÀNH 阿 衡

Điển Sử » Điển tích:

A HÀNH 

A nghĩa là dựa vào, hành là bình, làm cho yên ổn. A hành là một chức quan của Y Doãn, người có công to giúp vua Thành Thang đánh vua Kiệt, diệt nhà Hạ, dựng nghiệp nhà Thương.

Kinh Thi có câu: Thực duy A Hành, tả hữu Thương vương  , , nghĩa là thực chỉ có A Hành giúp cho nhà Thương.

A hành dùng để chỉ Y Doãn.Công A hành đến trời biếc,

Tiết Tử lăng còn núi xanh.

(Hồng Đức Quốc Âm).Cớ chi có Doãn A Hành,

Làm chi đến đỗi rối mành nhà Thương.

(Hoài Nam Ca Khúc).

No comments:

Post a Comment

Sãi Vãi - Nguyễn Cư Trinh

Điển Sử   »  Cổ văn Việt Nam  »  Thơ   SÃI VÃI Tác giả: Nguyễn Cư Trinh   Sãi vãi là một tác phẩm do Nguyễn Cư Trinh sáng tác vào n...